nie jesteś zalogowany/a
Czarna Owca Pana Kota
Sieć OFF
Logowanie
Raport

O projekcie

Projekt „Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna” jest projektem skierowanym do działaczy i działaczek polskich organizacji pozarządowych zajmujących pomocą zwierzętom i ochroną ich praw. Projekt obejmie 30 organizacji pro-zwierzęcych z całej Polski.

Organizacje pro-zwierzęce w Polsce monitorują populację zwierząt bezdomnych, walczą o należyte traktowanie zwierząt (domowych, dzikich i „hodowlanych”), dbają o zachowanie bioróżnorodności gatunkowej, leczą bezdomne zwierzęta i dokarmiają je, lobbują na ich rzecz, edukują ludzi szerząc humanitarne wzorce zachowań wobec zwierząt.

Dostrzegając potencjał i ogrom pracy wykonywanej codziennie przez przedstawicieli i przedstawicielki NGO pro-zwierzęcych chcemy w ramach projektu przyczynić się do jeszcze lepszej integracji środowiska, stworzyć platformę porozumienia między poszczególnymi organizacjami, tak by umożliwić im wzajemne wspieranie się w swoich działaniach, wspólne występowanie w interesie zwierząt i ich praw oraz skuteczniejsze przekazywanie idei humanitaryzmu, odpowiedzialności i zaangażowania obywatelskiego.

 

W ramach projektu

  • zostaną zorganizowane dwudniowe integrujące środowisko warsztaty partnerskie w Warszawie i Krakowie
  • zostanie stworzona platforma internetowa prezentująca organizacje, które uczestniczą w projekcie oraz ich osiągnięcia
  • odbędą się trzy Zjazdy OFF podejmujące m.in. tematykę: partnerstwa wewnątrzsektorowego, współpracy NGO pro-zwierzęcych z administracją publiczną, współpracy z biznesem, pozyskiwania funduszy na działalność NGO pro-zwierzęcych 
  • odbędą się szkolenia w ramach Szkoły OFF (PR i kontakty z mediami, Autoprezentacja, Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową, Współpraca z administracją publiczną, Lobbing, Komunikacja interpersonalna). Szkolenia z każdego tematu będą się odbywały w trzech miastach (Kraków, Warszawa, Poznań).
  • uczestnicy i uczestniczki skorzystają z doradztwa fundraisingowego dostosowanego do potrzeb ich organizacji
  • zostaną opracowane dwie ekspertyzy dotyczące aspektów funkcjonowania organizacji pro-zwierzęcych, zaproponowanych przez uczestników projektu, tak by były w przyszłości jak najbardziej przydatne
  • powstanie film dokumentalny promujący idee praw zwierząt, przedstawiający różnorodność polskich organizacji pro-zwierzęcych oraz ich działań
  • wydana zostanie publikacja prezentująca w formie wywiadów uczestniczące w projekcie organizacje pro-zwierzęce, promowane przez nie idee, oraz motywacje osób zaangażowanych w ich działania. Książkę uzupełnią zdjęcia najważniejszych wydarzeń, działań i osób.

Projekt realizujemy dlatego że zwierzęta zasługują na dobre traktowanie a ludzie, którym nie jest obojętny ich los, zasługują na pomoc - społeczeństwo zasługuje na świadomych obywateli.

Projekt zyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału Trzeciego Sektora Poddziałąnie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

Aktualności

Dostępność książki „Poza gatunek”

Książka „Poza gatunek. Rozmowy o aktywizmie, prawach zwierząt i społeczeństwie” oraz film dokumentalny...

Owcowa książka i film na Wegan Pikniku w Krakowie

10 sierpnia 2013 roku na organizowanym w Krakowie Wegan Pikniku zostanie zaprezentowana książka „Poza...

Koniec projektu

Realizowany przez Fundację Czarna Owca Pana Kota projekt „Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna” zakończył...

Spotkanie nt. współpracy władz z NGO prozwierzęcymi

Drugi opracowany w ramach projektu raport pt. „Stan współpracy organizacji pozarządowych z administracją...

Jest i książka!

W ramach projektu powstał nie tylko film dokumentalny, ale została również opracowana i wydana przez...